I. Informacje ogólne

1. Ceny produktów prezentowanych w sklepie www.sklepgladiator.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (zł).

2. Wszystkie oferowane produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub zmiany ceny niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

4. Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych produktów pochodzą z materiałów opublikowanych przed ich producentów lub dystrybutorów.

5. Zamieszczone zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. Jakkolwiek staramy się aby w jak największym stopniu obrazowały one właściwy produkt to w szczególnych wypadkach mogą się one od niego nieznacznie różnić.

6. Właściciele sklepgladiator.pl jest GLADIATOR SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 9671433328 ul. Śniadeckich 13 85-046 Bydgoszcz

II.  Zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza na stronie sklepu. Budzące wątpliwości lub niepoprawnie wypełnione formularze zamówienia zostaną anulowane.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną a w przypadku braku możliwości takiego potwierdzenia zastrzega prawo do anulowania zamówienia i odstąpienia od jego realizacji.

3. Maksymalny czas na potwierdzenie i wysłanie zamówienia wynosi 2 dni robocze.

4. W przypadku zamówień z realizacją dostawy i płatności za pobraniem potwierdzenie zamówienia jest obligatoryjne. Musi być ono dokonane telefonicznie przez zamawiającego lub też sprzedawca musi mieć ze swojej strony możliwość takiego potwierdzenia.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie są rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin (nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone w dni świąteczne rozpatrywane są kolejnym dniu roboczym.

6. Zatwierdzone zamówienia realizowane są w czasie nie dłuższym niż 12 (z zastrzeżeniem jak wyżej).

7. Zamówienia z odbiorem osobistym gotowe są natychmiast po ich zatwierdzeniu. 

Miejsce odbioru osobistego:  Gladiator ul. Śniadeckich 13, Bydgoszcz  

pon.-pt 10-18 ,sob 10-14

Odbiór zakupionego towaru powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie może zostać     anulowane.

8. W szczególnych przypadkach realizacja może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym kupującego.

9. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

10. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

III.  Dostawa i płatności

1. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, wysyłka nastąpi po potwierdzeniu wpływu środków. 2. W przypadku transakcji karta kredytową lub inną płatnością realizowaną przez zewnętrznego operatora odpowiedzialność za jej prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie leży po stronie tego operatora. Wszystkie tego typu płatności realizowane są poza witryną sklepu sklepgladiator.pl

4. Od momentu dokonania wysyłki odpowiedzialność za jej właściwe i terminowe dostarczenie spada na firmę dostarczającą przesyłkę (Poczta Polska ). Firma Gladiator  dokłada wszelkich starać aby wysyłane produkty były zapakowane w taki sposób, który wystarczająco zabezpieczy towar podczas transportu.

5. Podczas odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika pracownika poczty jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.

6. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie będą przyjmowane reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu.

IV. Zwroty i reklamacje

1. Kupującemu i posiadającemu status konsumenta, przysługuje ustawowy czas na zwrot towaru nieużywanego bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili fizycznego otrzymania produktów. Zwrot należy zgłosić na piśmie pod adresem firmy lub mailowo na [email protected] Koszt transportu ponosi Klient. 

2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w następujących przypadkach: 1. ujawnienia wad fabrycznych, 2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu (przy zachowaniu procedury opisanej w punkcie III, 5), 3. niezgodności towaru ze specyfikacją zawartą w zamówieniu.

3. Nie będą przyjmowane zwroty i reklamacje wysłane za pobranie.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), firma zwróci klientowi równowartość ceny towaru wraz z poniesionymi kosztami wysyłki lub zaoferuje mu inne, aktualnie dostępne towary do wyboru.

5. Kompletne, reklamowane towary wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres:

Gladiator 

ul. Śniadeckich 13

85-011 Bydgoszcz

6. Różnice w wyglądzie opakowania lub drobne różnice w wyglądzie samego produktu w porównaniu do oglądanego na stronie internetowej sklepu a także smak suplementu lub odżywki w wypadku, gdy nie jest on jednoznacznie oznaczony przy wyborze produktu do zamówienia nie może być podstawą do reklamacji.

V. Polityka prywatności

1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane poprzez formularze zgłoszeniowe, formularze zamówień i newsletter są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w do realizacji zamówienia lub celów marketingowych związanych z działalnością sklepu sklepgladiator.pl Dane te nigdy nie są przekazywane osobom ani podmiotom trzecim.

2. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Gladiator  danych osobowych i teleadresowych zawartych w w/w formularzach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego (Bydgoszcz).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

3. Korzystanie z serwisu sklepgladiator.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa