Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest GLADIATOR SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 9671433328 ul. Śniadeckich 13 85-046 Bydgoszcz Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Odbiorcami Państwa danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, banki, firmy obsługujące płatności, uprawnione organy państwowe. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.